Przedszkole Samorządowe nr 7 w Piotrkowie Trybunalskim

Grupa 1

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 4 =

TEMATYKA KOMPLEKSOWA – KWIECIEŃ
GRUPA I
  1. NADESZŁA WIOSNA
  2. WIOSNA NA WSI
  3. OCHRONA PRZYRODY
  4. W ŚWIECIE TEATRU
PIOSENKA - "Idzie do nas wiosna"
Kiedy wiosna przyjdzie do nas,
Roześmiana i zielona,
Razem z wiosną wszystkie dzieci
Zaśpiewają tak:
Ref.: Zielona trawa, zielony mech,
zielona żaba, rech, rechu, rech. / bis
Rośnie trawa, rosną listki,
rosną szybko dzieci wszystkie.
Przyfrunęły już bociany
i klekocą tak:
Ref.: Zielona trawa, zielony mech,
zielona żaba, rech, rechu, rech. /bis
W lesie kwitnie już zawilec,
Obudziły się motyle,
A wieczorem nad łąkami
Słychać żabi śpiew:
WIERSZ -"Jestem duży"
Jestem duży!
Byłem mały.
Wróżki mnie zaczarowały!
Jakie wróżki?
Dobre wróżki!
I urosły moje nóżki,
i urosły moje ręce,
włosów też mam chyba więcej.
Patrzcie, jak urosłem cały,
chociaż byłem taki mały!
D. Gellner

Nauczyciele pracujący w grupie:
mgr Ewa Jonczyk - konsultacje indywidualne : II piątek miesiąca, godz. 16.00 - 16.30
mgr E. Pilarczyk
mgr K. Bernacka