Przedszkole Samorządowe nr 7 w Piotrkowie Trybunalskim

Zajęcia dodatkowe

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 2 =
ZAJĘCIA DODATKOWE NIEODPŁATNE W ROKU SZKOLNYM 2017/18
  • język angielski – 2 razy w tygodniu dla wszystkich dzieci
  • religia - 2 razy w tygodniu po 30 minut dla dzieci 5,6- letnich oraz 6-letnich
  • rytmika – 1 raz w tygodniu dla wszystkich grup odpowiednio 15 lub 30 minut
  • zajęcia taneczne – 1 raz w tygodniu dla wszystkich grup wiekowych (15 lub 30 min.)
W ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej prowadzone są z dziećmi zajęcia logopedyczne w wymiarze 2 razy w tygodniu po 30 minut.

Wszystkie zajęcia odbywają się za pisemną zgodą rodziców ( prawnych opiekunów )