Przedszkole Samorządowe nr 7 w Piotrkowie Trybunalskim

Sobota 23 czerwca 2018

Józef, Wanda, Agrypina, Zenon, Albin, Anna